• FOTO: Elise Vigeland Øyhovden

Hatefulle ytringer

Ytringsfrihet er et gode. Det er fint å leve i et land hvor enhver kan si sin mening uten å bli straffet for det. Og det er greit å være uenig.