• FOTO: Knut Opeide / grafisk

Venstre tar vare på miljøet

Klimautfordringene og tap av naturmangfold er den største utfordringen verden står ovenfor.