Kjører jeg gjennom Danmark eller Sverige, er synet av vindmøller rett og slett et syn for øyet.

Her om dagen lova regjeringa ei storstilt utbygging av flytende havvindmøller ved vår kyst. Industrien i Agder ser store muligheter til å tjene penger, og det får de absolutt om dette gjennomføres. I rusen har alle mulige kasta seg på og lovprisa tiltaket, for ikke bare gir det penger til bedriftene, men også arbeidsplasser og inntekter til kommunene.

Det er likevel noen aspekt med satsninga som bør utredes. Professor Eigil Kaas fra Nationalt Center for Klimaforskning sier at vindmølleparker påvirker vindens hastighet, nedbøren og temperaturen. Store parker bremser vinden, og hva vil i så fall det bety for oss på land, for landbruket, for dyrelivet og nedbøren. Enda er forskninga i en tidlig fase, det er også planene for havvindmøllene.

Vi skal også huske at utbygging av havvind er så dyrt at den energien som den vil produsere, må selges til en pris som markedet aldri vil betale. Det betyr at det rett og slett ikke er lønnsomt. Det vet industrien, derfor har de også krevd subsidier – og politikerne biter på – og tror dette skal bli Norges nye «lakseeventyr».

Selvsagt vil en slik utbygging skape store inntekter, for noen, samtidig som det vil gi oss forbrukere billig subsidiert kraft i tida etterpå. Problemet er at vi gjennom skatteseddelen først betaler for subsidiene, for siden å betale for konsekvensen av subsidiene da energien «dumpes» – sånn at uansett åssen du regner på det, taper vi forbrukere i alle bauger og kanter, mens lykkelige industrieiere strør om seg med kanapeer i et lystig champagnelag mens de regner på hvor stort utbyttet blir i år!

Dagens Næringsliv skriver 12.5.22 at havvindutbygginga bør baseres på en «analyse av hvor mye energi Norge og Europa trenger, og hvordan det kan bygges ut på en lønnsom måte.» Viss vi skal holde oss ved laksemetaforen, lover dette ikke godt, for fjord etter fjord er ødelagt, dyreliv utrydda samtidig som det har poppa opp den ene laksemilliardæren etter den andre som har kappa om å servere de flotteste kanapeene samtidig som det har regna milliardutbytte over aksjeeierne.

Bærekraft er honnørord i selskap, i virkeligheten rår pengene, derfor kan politikerne i dag gjenta den samme ulykka som slapp laus laksen i fjordene våre!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.