• FOTO: Prosjektgruppen/Strek Arkitekter

Løssluppen, uansvarlig boligbygging i Søgne

Grønt Nettverk har bedt Søgne kommune hente råd og synspunkter til ny kommuneplan fra befolkningen gjennom et åpent møte for da særlig å samtale om boligbygging.