• FOTO: Arkiv

Monster-bygninger ødelegger Tangvall

Om cirka to måneder skal Søgne-politikerne ta stilling til om det skal gis tillatelse til oppføring av to monster-bygninger midt på Tangvall.