• FOTO: mike

Den usosiale bompenge-epidemien må stoppes

Fakta, og litt historikk: I 50- og 60-årene hadde vi ikke olje-industri.