• FOTO: Scanpix

Hvem tjener på barnevern?

I lørdags avisen kunne vi lese at hvert barn under barnevernets omsorg koster mellom 12 og 20 millioner kroner pr. år.