• FOTO: Prestvold, Janne Birgitte

Bobilfiendtlig by?

Efter å ha lest Tor Henriksens idylliserende og idealiserende beskrivelse av bobilturisten, har jeg følgende observasjoner å komme med.