• FOTO: Kjartan Bjelland

Bompengar og bistand

Bilistane betalar vel 20 milliardar kroner i året i bompengar. Bistandsbudsjettet er på om lag 40 milliardar kroner.