• FOTO: Flæte, Wenke

Flere er fornøyde med fødetilbudet i Norge

Norge er et av verdens tryggeste land å føde i. Stadig flere er fornøyd med fødetilbudet vårt. Vi skal gjøre det enda tryggere.