• FOTO: Erichsen, Jarl Fr.

Fagorganisering er avgjørende for vår velferd

Stadig færre arbeidstakere er med i en fagforening. Det kan i verste fall ødelegge den norske modellen. Alle har ansvar for å snu utviklingen!