• FOTO: Vidarforlaget

Mandal bør fastholde Marta Steinsvik

Mandal bør av lokale og nasjonale identitetsgrunner holde fast ved at navnet er Marta Steinsviks gate.