Det er mye som tyder på at Norge har gitt fra seg for mye av styringen med eksport av vannkraft til spesielt Tyskland og England. Tidligere regjeringer og Stortinget har åpnet opp for at kraftprodusentene har fått anledning til å selge strøm til høyest mulig pris. Dette har Stortinget og skiftene regjeringer stilltiende akseptert.

Regjeringen vi nå har, har vist total mangel på handlingskraft. De ser på situasjonen med stort alvor, og holder med på en del utredninger.

Nå nytter det ikke lenger å ta på alvor og vurdere. Her må det handles og settes i gang praktiske tiltak, nå! Først av alt kan de kutte momsen på 25% på strømregningen, også for de som bor sør for Nord-Norge. Avgiftene på bensin og diesel må sterkt reduseres, slik som de har gjort det i feks. Tyskland.

Norge har aldri noen gang tjent så mye penger på eksport av olje, gass og vannkraft som nå. Da er det vel ikke urimelig at mer av disse inntektene tilbakeføres til husholdningene og bedrifter som ikke får strømstøtte.

Hvis det ikke settes i gang tiltak nå, kan det bli mange permitteringer og konkurser utover høsten og vinteren.

Melk og brød koster det samme i hele landet. Dette burde selvfølgelig også gjelde prisen på strøm.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.