Norge har omsider vedtatt å produsere kraft fra vindturbiner til sjøs. Ambisjonen for 2040 er å produsere nesten like mye energi fra havvind som fra den norske vannkraften. De to første områdene er valgt ut: Utsira Nord vest for Karmøy og Sørlige Nordsjø II, som ligger sør-vest for Agder.

For å lykkes i havet, må man kjenne havet. Sørlandske bedrifter kjenner havet godt etter å ha vært ledende globale leverandører av offshore løsninger i flere tiår. Mer enn 100 sørlandske bedrifter deltar i teknologiklyngen GCE NODE. Disse utgjør et kraftsenter av kompetanse og teknologi som gjør landsdelen til en frontrunner i havvind-racet.

Utbyggerne kjenner til kompetansen på Sørlandet og kommer hit for å møte våre bedrifter. I forrige uke var det Equinor, men tidligere har også Aker Offshore Wind, Norseman, Norsk Havvind – alle med tilhørende samarbeidspartnere – vært på lange besøk for å fortelle om sine planer og for å kartlegge hvordan våre bedrifter kan bidra.

Innen havteknologi har Sørlandet en hel verdikjede og kan levere omtrent hva det skal være, fra prosjektutvikling, engineering, forsyning, service, skip, løft, forankring og mye mer.

På land har vi svært gode havneforhold for sjøtransport, ikke minst i Lindesnes, Kristiansand, Lyngdal og Lister-regionen. Her er det også store arealer som gir rom for produksjon, tilpasning og lagring av komponenter, tilrettelegging for omfattende servicevirksomhet og for boligområder.

Agder Energi supplerer med kjernekompetanse innen produksjon og distribusjon av fornybar kraft. Ved en fusjon med Glitre Energi vil selskapet bli Norges største kraftselskap med produksjon, distribusjon og salg av elektrisitet i bedriftsmarkedet og privatmarkedet.

Vi er med andre ord godt rustet og posisjonert. En samlet landsdel ivrer etter å ta fatt, og bidra til å skape det som kan bli et nytt norsk industrieventyr.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.