Hvor har hun det ifra i dagens proxy-krig situasjon mellom USA og Russland som utføres på ukrainsk jord? USA og Nato provoserte frem og ønsket denne krigen og avviste blankt å høre på og ta til etterretning sikkerhetskravene fra Russland som kunne ha forhindret den.

Nåværende CIA-sjef William Burns skrev som Moskva-ambassadør i 2008 et memorandum til utenriksminister Condoleeza Rice der han advarte på det aller sterkeste mot dette presset for å få Ukraina inn i Nato da det var en lysende rød strek for hele den russiske politiske eliten som ville føre til krig.

Også tidligere ambassadør Jack Matlock og flere utenrikspolitiske eksperter har kommet med de samme advarslene.

Biden-administrasjonen vil blodtappe Russland, og dermed pøser man på med våpen og gråter noen krokodilletårer for den ukrainske sivilbefolkningen og får den ukritiske main-stream media til å gråte med. USA og Nato provoserte Putin så kraftig at Putin var nødt til å handle for å sikre Russlands sikkerhetspolitiske interesser.

Det var derfor i realiteten USA og Nato som startet denne krigen og brøt alle avtaler.

USA og Nato må til enhver tid ha en krig og konflikt gående for å berettige sin eksistens. Hvis ikke ville det ikke være noen begrunnelse for det militær-industrielle kompleks og Nato til å eksistere.

USA og Nato er på ingen måte noen garantist for Norges sikkerhet, heller tvert om. Det er 100 ganger større sjanse for at USA vil starte et forkjøpsangrep med atomvåpen mot Russland fra amerikanske baser i Norge der Norge blir slagmark og de fatale konsekvenser det vil få for den norske sivilbefolkningen. Det er nemlig alt for mange gale og totalt uansvarlige amerikanske politikere som tror at en atomkrig med Russland kan vinnes.

Uten amerikanske baser på norsk jord er det mikroskopiske sjanser for noe som helst aggressivt angrep fra Russland.

Når Gunnufsen derfor hevder at EU er en organisasjon som hegner om fred, frihet, ytringsfrihet, demokrati og rettsstaten, er det bare falske påklistrede merkelapper i dagens situasjon som overhodet ikke har noe med virkeligheten å gjøre.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.