Til ledelsen ved Sørlandet sykehus og Helse Sør-Øst

– Våre lokaler er ikke Sørlandet sykehus, Helse Sør-Øst eller Norge 2021 verdig, skriver legene ved Kvinneklinikken i Kristiansand. Foto: Kristin Ellefsen