• FOTO: Kristin Ellefsen

Fremtidig legevaktordning i Nye Kristiansand

Det foregår for tiden stor debatt i diverse medier vedrørende legevaktordning i Nye Kristiansand.