• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Håneskrysset for biler og bier?

Når man bor midt i et stort anleggsområde, så må man gjøre seg sine tanker om den store sløsingen med dyrket mark.