Dette er 72-årsdagen for en viktig tale den franske utenriksministeren Robert Schuman holdt i 1950, hvor han tok til orde for det som senere skulle bli Kull- og stålunionen. Målet var varig fred i Europa.

Jeg ble født etter den kalde krigen. Mens jeg har vokst opp, har EU bygget opp demokrati, menneskerettigheter og markedsøkonomi i stater som tidligere var styrt av Sovjetunionen.

Faren med langvarig fred er at vi begynner å tenke at fred i Europa er en naturtilstand. Nå opplever jeg for første gang i mitt liv en verden med mer proteksjonisme, mer isolasjonisme, og færre allianser. Og for først gang krig på vårt kontinent.

Russlands invasjon av Ukraina har satt omtrent alle andre debatter om Europas fremtid på vent. Konflikten vil bety et nytt internasjonalt klima vi må forholde oss til, hvor nye skillelinjer vil bli trukket avhengig av hvordan krigen utvikler seg. Russland har brutt den freden Europa har nytt godt av. Og når internasjonale avtaler og spilleregler brytes, er det små stater som Norge som lever farligst.

NATO-samarbeidet er helt avgjørende for Norges sikkerhet. Det betyr ikke at NATO i seg selv er nok. Sikkerhetspolitikk er mer enn bare forsvarspolitikk. Sikkerhetspolitikk handler om sikre norske interesser og verdier. Kanskje viktigst av alt handler det om å forebygge krig og konflikt.

Ingen EU-land har noensinne gått til væpnet konflikt med hverandre. Går du derimot 72 år den andre veien fra 1950, ser du at bare Tyskland og Frankrike var i krig med hverandre tre ganger.

EU har blitt så mye mer enn en handelsorganisasjon. Det er også en organisasjon som hegner om fred, frihet, ytringsfrihet, demokrati og rettsstaten. I talen sin sa Schuman at «Europa vil ikke bli skapt med alt på en gang, eller etter én enkelt plan. Det vil bli bygget gjennom konkrete delmål som igjen må skape en de facto solidaritet».

Europeisk fred og samarbeid skulle utvikles over tid, med fokus på gjensidig respekt, handel og vennskap på tvers av landegrenser. Og det har de lykkes med. Nå må vi for alvor ta en ny debatt om Norge virkelig skal ta nok et år på sidelinjen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.