Mellom 600.000 og 700.000 arabere ble flyktninger etter at den jødiske staten Israel ble opprettet 14. mai 1948. Araberne har i etterkant lykkes i å fremstille denne flukten som noe helt ekstraordinært, og de arabiske flyktningene er derfor blitt behandlet helt annerledes enn andre flyktningegrupper fra denne tiden.

Som et resultat av arabernes forsmedelige tap i krigen mot den nyopprettede jødiske staten, ble nesten 850.000 jøder i den arabiske og muslimske verden fordrevet og frosset ut. Her er noen eksempler på hva jødene ble utsatt for:

I Irak ble jøder fratatt både statsborgerskap og eiendom etter århundrer i landet. De fikk et år på seg til å reise og fikk minimalt med eiendeler og verdier med seg.

I Libya ble jøder rammet av plyndring og mord. De 4000 jødene som var igjen i 1967, fikk beskjed om å forlate landet med en koffert hver og 50 dollar i kontanter.

En egyptisk lov sørget for at alle jøder uten statsborgerskap mistet sitt arbeid. Etter Suez-krigen i 1956 måtte jøder skrive under på at de dro frivillig fra Egypt og at de godtok at deres eiendom ble konfiskert.

Ingen jøder i Syria fikk ha offentlige stillinger, og i Algerie ble muslimske forfedre en betingelse for statsborgerskap. Dermed var jødene utelukket.

De jødiske flyktningene etterlot seg enorme verdier i form av bedrifter, eiendom og bankinnskudd i de landene de måtte reise fra. Jødiske flyktninger overtok riktig nok arabiske eiendommer i Israel, men samtidig overtok arabere eiendom som jøder etterlot seg i arabiske land. I et eventuelt erstatningsoppgjør vil derfor jødiske flyktninger ha betydelig større verdier til gode enn de arabiske.

Selv om antall jødiske flyktninger fra arabiske land var høyere enn arabiske flyktninger fra Israel, så er det bare de arabiske/palestinske flyktningene som fremdeles får internasjonal oppmerksomhet i media og av FN. De jødiske flyktningene «forsvant» ved at de ble bosatt og integrert i enten Israel eller andre steder i verden. 600.000 av de jødiske flyktningene slo seg ned i Israel og utgjør i dag sammen med sine etterkommere over halvparten av Israels befolkning. De arabiske land nektet derimot å integrere de arabiske flyktningene. I stedet har de valgt å holde dem i leire i over 70 år og latt problemet vokse for å kunne bruke dem som pressmiddel mot Israel.

På 1940-taller var det ca. 1.000.000 jøder bosatt i arabiske områder fra Marokko i vest til Irak i øst. I dag er det færre enn 10.000 igjen.

Med nesten 850.000 flyktninger og mye større etterlatte verdier, var derfor jødenes nakba/katastrofe større enn den arabiske.

Israel holder årlig offisiell minnedag 30. november for jødiske flyktninger fra arabiske land og Iran.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.