Det er et klart miljøpolitisk mål å få flere til å reise kollektivt. Dette gjelder også for reisende til og fra flyplasser, og vi ser at de fleste byer, både nasjonalt og internasjonalt, legger bedre og bedre til rette for et best mulig kollektivtilbud til flyplassene.

At Kristiansand for tiden ikke har et tilbud om buss til og fra flyplassen, medfører økt biltrafikk, parkeringsproblemer på Kjevik, økte reiseutgifter (parkering eller taxi), og ikke minst økte klimautslipp. Manglende flybusstilbud er heller ikke bra verken for næringslivet eller for feriebyen Kristiansand.

I 2017 opphørte også flybusstilbudet, og AKT overtok i praksis tilbudet, ved å flytte stoppestedet for Tveit-bussen til like utenfor terminalbygget på Kjevik. Dagens Tveit-buss går hver time. Ved å øke hyppigheten på tilbudet til minst to, men aller helst tre ganger i timen i tidsrommet hvor det går fly, vil det bli langt mer attraktivt å reise med kollektiv til flyplassen.

Ved kjøp av billett i AKTs app vil billettene koste 34 kroner. Norges desidert billigste flybuss! Og denne prisen inkluderer gratis overgang til alle busser i Kristiansandsregionen. Altså et veldig rimelig konsept, som virkelig bør få de flyreisende til å reise kollektivt.

Men for at dette flybusstilbudet skal bli en suksess, så mener Venstre en må ha hyppigere avganger, minimum hver halvtime, helst hvert 20. minutt i de timene når det letter og lander fly.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.