Danmark er nå deltaker i en historisk satsing på havvindmøllene i Nordsjøen som sammen med Tyskland, Holland og Belgia skal forsyne 230 millioner europeiske husstander med grønn strøm.

Statsminister i Danmark Mette Fredriksen og EU-kommisjonens formann Ursula van der Leyen vil omdanne Nordsjøen til et grønt kraftverk. Kritiske røster i Danmark, bl.a. Jacob Østergaard, professor, DTU og Kenneth Thomsen, divisionchef DTU, mener at en slik omfattende utbygging på kort tid krever både forskning, innovation og utvikling. Viten som mangler på en en rekke punkter som er helt avgjørende for at utbyggingen ikke blir feil i startfasen og senere genererer store utgifter i feilinvesteringer.

Er økende mengde havvindenergi kompatibel med et smart og digitalisert energisystem på land?

Vi vet heller ikke tilstrekkelig om hva som skjer når flere havmøller plasseres sammen under de ekstreme fysiske påkjenninger i Nordsjøen.

Hvem skal være med på utbyggingen i Nordsjøen ettersom det er kritisk infrastruktur?

Vindmølleparker på fastlandet blir nå saksøkt av hytteeiere og tildelt ulempeerstatning.

Hvordan oppfatter fiskerinæringen og skipsfarten den enorme utbyggingen av havvind? Noe som absolutt påvirker fiskefelt og skipsruter.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.