• – Det finnes organiserte kristne mennesker som engasjerer seg og mange av dem tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt, skriver innsender. FOTO: Bratlie, Espen

Også kristne sier ja til dødshjelp

Foreningen Retten til en verdig død har siden årtusenskiftet arbeidet for en politisk utredning politisk utredning av aktiv dødshjelp, og nå har vi fått støtte av Human-Etisk Forbund for dette ønsket. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier imidlertid at det er uaktuelt.