• FOTO: Martinsen, Jarle

Skuffet og bekymra

Ingen skal oppleve et forringet tjenestetilbud inn i ny kommune. De gode, nære tjenestene skal opprettholdes.