– Da er det mer fornuftig å realisere en kystbane fra Kristiansand til Porsgrunn med dobbeltspor og med toghastighet på 250 km i timen. Dette vil kunne få reisetiden til 2 timer til Oslo, skriver innsenderen. – Da er det mer fornuftig å realisere en kystbane fra Kristiansand til Porsgrunn med dobbeltspor og med toghastighet på 250 km i timen. Dette vil kunne få reisetiden til 2 timer til Oslo, skriver innsenderen. Foto: Reidar Kollstad

Kystjernbanen er løsningen på sammenkoblingen med Grenlandsbanen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide beklaget at det ikke var midler i det kommende statsbudsjett til sammenkobling av Sørlandsbanen og Grenlandsbanen, på grunn av overskridelser i kostnaden for ny dobbeltsporet jernbane med hastighet 180 km/t gjennom Vestfold.