–  Ifølge planutkastet innebærer utbygging i området «lav faregrad», men er det betryggende at det aktuelle området på Eg i en rapport fra Multiconsult plasseres i risikoklasse 3, spør innsenderne. Bildet vider Sørlandet sykehus og Otra. – Ifølge planutkastet innebærer utbygging i området «lav faregrad», men er det betryggende at det aktuelle området på Eg i en rapport fra Multiconsult plasseres i risikoklasse 3, spør innsenderne. Bildet vider Sørlandet sykehus og Otra. Foto: Kjartan Bjelland

Etter skredkatastrofen i Gjerdrum – hva med planlagt utbygging på det siste Egsjordet?