– Jeg vil både dementere og beklage en veldig misvisende uttalelse som er tatt ut av sin sammenheng, skriver fylkesordfører Arne Thomassen som svar på gårsdagens kronikk fra Hallvard T. Bjørgum, Kirsten Bråten Berg og Gunnar Stubseid. – Jeg vil både dementere og beklage en veldig misvisende uttalelse som er tatt ut av sin sammenheng, skriver fylkesordfører Arne Thomassen som svar på gårsdagens kronikk fra Hallvard T. Bjørgum, Kirsten Bråten Berg og Gunnar Stubseid. Foto: FAKSIMILE FRA AVISEN 17. NOVEMBER

Jeg beklager og oppklarer