• FOTO: Witzøe, Torbjørn

Nye Vennesla anno 2019

Vennesla har de siste 20 årene gjennomgått en rivende utvikling, fra å være industribygda på Sørlandet, til å bli et handels og service preget lokalsamfunn.