• - 1.4 millioner mennesker i Norge lever i boligområder med over 55 desibel, mange av dem befinner seg i nærområdet til Kongsgård/Vige-utbyggingen, skriver forfatteren. FOTO: Samuelsen, Kjetil

Ole Brumm, Protestfestivalen, kommunelegen og havneutbygging

«Ja takk, begge deler» er Ole Brumms pragmatiske og jordnære svar på om han vil ha melk eller honning til brødet.