• Traftec AS driver hovedsakelig innen veg- og tunnelbelysning. FOTO: ARKIV

Kampen for tariffavtale i Traftec AS

EL og IT Forbundet kjemper en kamp for å få etablert en tariffavtale i selskapet Traftec AS, men selskapets ledelse ønsker ikke dette.