• FOTO: Reidar Kollstad

Tigging/salg av narkotika

Alle har sett det, alle vet det, bare ikke våre politikere.