• FOTO: Damsgaard, Vegard

Bedret folke­helse – en mulig bivirk­ning av kunst­siloen

En side ved kunstsiloprosjektet som ikke er kommet fram, er den betydningen dette kan ha for folkehelsen.