• FOTO: Kjetil Samuelsen

Ulovlig havneflytting?

Det var med stor skuffelse SV før påske så bystyreflertallet i Kristiansand vedta å flytte havna til Kongsgård/Vige.