• FOTO: Reidar Kollstad

Like muligheter er bra for alle

Arbeiderpartiets mål med politikken er at alle skal ha like muligheter.