• – Uten beredskap kan vi oppleve at en person faller om på Nodeland eller Tangvall og må vente kanskje 30 min på ambulanse, mens legen som sitter på legesenteret 1-2 minutter unna ikke får melding om hendelsen, skriver innsender. FOTO: Jarle R. Martinsen

Legevaktberedskap i Søgne og Songdalen

Arbeidsutvalget for nye Kristiansand har i sitt møte 20.08 enstemmig vedtatt at det anbefales etablert en legevakt Vest på Tangvall i Søgne. Åpningstiden på kveld og helg blir noe begrenset i forhold til dagens legevakt, men det er mindre endringer som befolkningen venner seg til etter hvert.