Åpent brev til Harald Furre

Høyres bystyremedlem Vegard Launes har i Fvn 13/4 et innlegg som setter en helt ny standard for den politiske debatten i Kristiansand.