Media oppsøkte folk som sleit og det kom klart frem hvordan flere og flere fikk økonomiske problemer på grunn av regjeringens politikk. De som hadde minst fra før, fikk enda mindre. Denne gruppen som dette gjelder er blitt større, og flere og flere får problemer og er redde for fremtiden. Media satte fokus på dette problemet ved å vise eksempler på hvordan regjeringens politikk slår ut. Så ble det delvis taust.

Reportasjer om hvordan dette slår ut for bedrifter; ja. Men det som nå kommer er intervjuer med statsministeren og finansministeren hvor de får predikere hvordan de synes synd på folk og at de er de rette til å sørge for de svake i samfunnet. Hvor er kritiske spørsmål eller kritiske reportasjer for å se om det regjeringen sier stemmer? Tar de vare på de svake? Den politikken de fremsetter i intervjuer, er det den politikken folk opplever? Ganske normale spørsmål som en skulle tro at journalister ville interesse seg for.

Jeg skjønner at det ikke kan være så gøy å stadig lage reportasjer, intervjuer av folk som har det ille. Men, og det er et stort men. Mange i den gruppen dette gjelder er ikke de som står og roper høyest. Det er ikke de som skriver innlegg, de fleste har nok med å klare seg. Og erfaring viser at dersom man vil endre noe som er blitt skjevt, så er en nødt til å ha media med seg.

Fvn hadde for eks. en leder hvor en skrev om hva Stoltenberg sa vedr. at vi måtte slutte å klage over de problemene krigen i Ukraina førte med seg. Jeg er enig i at dette gjelder de fleste av oss som greier oss greit. Men igjen, den gruppen som hadde problemer med å få endene til å møtes før denne krigen startet – har ikke de lov til å klage over at regjeringens tiltak ikke treffer godt nok? Selvfølgelig har de det! Så jeg regnet med at dette ville jo media og Fvn gripe tak i ,men neida, taushet.

Mange er nok på godt sørlandsk drittlei av å lese om svake grupper. Drittlei av å lese om andre folks problemer. For mange så går jo livet rundt, men en må utelate noen restaurantbesøk eller utsette ting. I media tilhører vel de fleste denne gruppen. Livet går rundt.

Det er da jeg etterlyser en av medias viktige oppgaver, nemlig å sette lys på skjevheter i samfunnet og ikke minst følge det opp. I min verden ( håper den sånn noenlunde er som de flestes) så svikter media dersom så ikke gjøres. Og om noen oppfatter dette som kritikk av ledere i media, så er det korrekt!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.