• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Tragikomisk

På hele skala, øverst politikerne og nederst ryddehjelp fra barnehage barna, prøver vi å gjøre en innsats for miljøet.