• Som egen region skal Agder fortsatt være ett av Norges største eksportfylker, skriver innsenderen. FOTO: Arkiv

Kjære velgere!

Høstens kommune- og fylkestingsvalg blir syretesten på hvilken politisk retning Agder skal ha de neste fire årene.