• – I Pride-ideologien blir kjønn definert ut fra følelser, ikke biologi, og endring av juridisk kjønn hos barn ned til 6 år vurderes som positivt, skriver Øivind Benestad. FOTO: Kristin Ellefsen

7 grunner for ikke å gå i Pride-parade

Antallet Pride-parader i Norge har eksplodert de siste årene. Dette året går ca 30 parader av stabelen. Hvilke grunner kan man ha for ikke å delta i slike parader? Her er noen viktige begrunnelser for å si et vennlig nei takk: