Folkeskikk

I disse koronatider slår Elsa Almås til lyd for å regelfeste en ny seksuell folkeskikk. Vi har kommet ut i et uføre når man ikke lengre skal legge Bibelens normer til grunn for sunn folkeskikk.

Les hele saken med abonnement