• FOTO: Bjelland, Kjartan

Godt innlegg av Kåre Andre Djupesland!

I debattsidene til Fvn torsdag leste jeg noe av det beste, og mest balanserte, jeg har sett i den klimadebatten som streikende skoleungdom har satt i gang.