• FOTO: Kleve-Ruud, Luca

To spørsmål til KrF

Kjære KrF, kvinners reproduktive rettigheter står nå overfor en akutt trussel hos vår nærmeste allierte, USA. I delstaten Alabama har senatet vedtatt en lov som gjør det straffbart å avslutte et svangerskap uansett tidspunkt og uansett årsak.