• Venstre mener at det må sees på alternative løsninger til den planlagte strekningen Gartnerløkka-Kolsdalen, skriver innsenderne. FOTO: Reidar Kollstad

Gartnerløkka – tvilen brer seg!

Gartnerløkka-prosjektet bør utredes på nytt. Tiltaket er i strid med 0-vekstmålet.