• FOTO: Kjartan Bjelland

Et grønt transportløft

Den nylig inngåtte avtalen mellom regjeringspartiene vedrørende bompenger og satsing på kollektiv er en seier for Venstre.