• FOTO: Mike Tombs

Ønsketenking frå Alf Melling

Alf Melling skriv om klima igjen 16. januar. Ønsketenkinga held fram, dessverre.