• FOTO: Prestvold, Janne Birgitte

Troverdighet - hva nå det er

Jeg vil tro at mange medarbeidere i Fvn kan være enig i min erfaring: At enkelte saker som jobbes med, får karakter av å «lukte» mer dess mer du graver i dem.