• FOTO: Vegge, Tormod Flem

Vi kan bli enda mer miljøbevisste!

Da er det ikke bare hundeeiere som må ta med «driden» hjem eller bruke nærmeste avfallsdunk. Alle - også røykere og snusere må gjøre det samme.