• FOTO: Vegard Damsgaard

Enklere å sløse med offentlige penger enn med private?

Jeg har nå vært leder av kontrollutvalget i Kristiansand kommune i over 3 år.