• FOTO: Bjelland, Kjartan

Lurt å ta en prat med løyperydderne…

Ordførerkandidat Jan Oddvar Skisland vil lage nye /utbedre en rekke av byens turløyper for ti millioner kroner.